MH-logo
Hem


Orgelbyggare Martin Hausner AB

Företaget ligger i Högsbo utanför Tärnsjö i Upplands nord-västra hörn, inte långt ifrån Uppsala, Västerås och Gävle. Våra kunder finns från Sörmland till Värmland, från norra Götaland till södra Norrland.

Inom församlingens råmärken har det funnits orgelbyggare redan under 1700-talet. Nils Söderström hade 1767 till 1780 sin verkstad i Östaholm vid Färnebofjärdens strand, där Dalälven bildar en vid förgrenad sjö med sandstränder. Mycket folk kom och gick medan han var husbonde på Östaholm, vilket man ser i husförhörslängden.

Traditionellt hantverk

och moderna tillämpningar

sedan 2004


Orgelns grundidé, att styra olika pipor med tangenter, är över 2000 år gammal och uppfanns av ingenjören Ktesibios i Alexandria, dagens Egypten.

Men storparten av orgelkonsten som vi känner den idag härstammar från renässansen och barocken. Samtidigt har den vidareutvecklats och alltid integrerat sin tids teknik och inspirerad samtida tonsättare, musiker och kyrkobesökare.

Som orgelbyggare gäller det att ha respekt för kulturarvet samt att tillgodose våra nutida församlingars behov.

Vi är ett litet företag där merparten av arbetet utförs av chefen själv, men ibland hjälper även familjen till. Som avlastning samt för specialkompetens samarbetar vi även med kollegor och andra företagare.