Orgeltips

  1. Orgelvård 

Orgelvård

Som organist eller ansvarig för en orgel måste du någon gång anlita en orgelbyggare. Andra arbeten utför du kanske själv, som stämning av rörverk eller smörjning av fläkten. Här följer en orientering, hur olika orgelvårdprojekt kan se ut.
upp

Smörja fläkten

Det klarar du själv! Du följer helt enkelt de anvisningarna som står på fläkten. För äldre fläktar gäller oftast smörjning 3-4 ggr/år, nyare modeller klarar sig tom 10 år eller 10 000 timmar (motsv 14 mån dygnet runt!). Som tumregel gäller: Fyll smörjkopparna 1 gg/år med lämpligt olja, oftast typ symaskinsolja. Nya fläktar är dyra och det kan bli tidskrävande att byta dem (=kostnader)!

För att garantin skall gälla måste du alltid följa producentens anvisningar! Den rekommenderade oljan följer oftast med orgeln och brukar stå i fläktlådan.
Du undrar kanske varför vissa fläktar skall smörjas så ofta! Orgelfläktar måste bli tystgående, och det går endast med glidlager. I äldre fläktar kan det röra sig om någon slags filt som kräver mera underhåll. Nyare lager utformas i s k självsmörjande material. De drar knappast någon olja!

upp

Stämning och justering

Din orgel fungerar utan större fel, men så låter den ostämd? Att stämma hela orgeln klarar orgelbyggaren på en dag, om det är en orgel upp till ca 15-20 stämmor. Har du en stor orgel (t ex domkyrka) kan en generalstämning ta upp till en vecka. Samtidigt kollar man upp trakturens funktion och smörjer fläkten. Stämmer man endast det viktigaste (oftast täckta stämmor, småpipor och rörverk) så går det förstås fortare.

Jämn lufttemperatur och orgelns musikaliska temperatur hänger ihop. Och du som organist skapar bra förutsättningar för ett gott resultat, om du ser till att:

Du måste förstås vara lika noga med lufttemperaturen när det gäller gudstjänsten. Annars låter den bäst stämda orgeln fel i alla fall!
Är piporna väldigt nedsmutsade eller dammiga så vill man inte stämma orgeln utan att rengöra piporna först. Det finns nämligen risk att man knackar för mycket på piporna och gör mer skada än nytta.

upp

Rengöring

Förr eller senare är orgeln så pass smutsig att den måste rengöras. Dammskicktet i och mellan piporna ökar så pass att det gör åverkan på klang och stämning. Det har även hänt att vissa småpipors kärnspringa (dvs den öppningen där luften strömmar ur pipans underdel så att den bryts mot en kant i pipan) var så pass tilltäppt med damm, att den hade slutat klinga. Annars är det oftast rörverksstämmorna som är mest känsliga för nedsmutsning. Flugorna t ex har en stor benägenhet att  hamna mellan rör och rörblad (tunga) med följden att pipan tystnar eller låter illa.
Är en orgel så smutsig att luftgenomströmningen i piporna förändras för mycket skall man inte stämma den längre utan att rengöra den först. Stämmer man ändå finns det risk att man slår med stämhornet så mycket på pipan att den skadas.
För att rengöra piporna måste de avlägsnas från orgeln. Även orgelns alla delar rengörs och deras funktion kontrolleras. Erforderliga tekniska justeringar görs.
Även klangliga justeringar: detta kallas för intonation eller intonationskorrektur. Det är rätt så vanligt att vissa känsliga delar i pipan förändras med tiden vilket innebär att klangen och tonstyrkan har blivit mera ojämn. Detta måste rättas till.

Följande punkter brukar alltså ingå i en rengöring:
  1. Komplett rengöring av orgelverket. Hela pipverket plockas ut, befrias från damm, smuts och annan skadlig beläggning. Det samma gäller orgelns övriga delar.
  2. Genomgång och kontroll samt erforderlig justering av speltraktur och registratur.
  3. Kontroll av luftsystem. Täthetsprov på bälgar, kanaler, pipstockar och luftreguleringsventiler. Smörjning av fläktmotorn.
  4. Pipornas stämanording kontrolleras. Intonationskorrekturer samt generalstämning.
uppsenast uppdaterad: 2005-02-02 av Martin Hausner