GDPR - Dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft, även kallad GDPR.
Den nya förordningen gäller i hela EU och syftar till att stärka skyddet
för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter.

För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vi skyddar den information som du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler
som finns för att skydda din integritet.
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av dina personuppgifter
samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att din identitet kan bevisas.Vår kortfattade integritetspolicy

Eftersom vårt företag sysslar med orglar, är förekomsten av personuppgifter marginella.
Orglar ägs i regelfall av kyrkor, viket innebär att de personuppgifter som behövs
för att utföra vårt arbete är kontaktuppgifter till kundernas (församlingarnas) anställda
som berörs av orgelarbete samt förekommande administration.

Kontaktuppgifterna som sparas finns i regelfall redan publicerat på församlingarnas hemsidor.
Vi varken efterlyser eller sparar känslig information om er.

För att få kontakt med er, våra kunder, sparar vi följande personuppgifter:
Namn, organisation (t ex vilken församling), befattning, epostadress, telefonnummer.

När en privatperson är kund, sparar vi även fakturaadressen till en enskild individ,
vilken då oftast sammanfaller med orgelns och bostadens adress.

Grunden för att spara dessa uppgifter är alltså att vi kan förbereda och utföra arbetet,
fakturerar er, har möjlighet att följa upp arbetet under en period, samt uppfyller övrig lagstiftning.

För att skydda er integritet gallras dessa personuppgifter regelbundet, så att dessa inte
finns kvar längre än vad kundrelationen eller lagen kräver.

Det som här beskrivits för våra kunders personuppgifter gäller motsvarande även för leverantörer,
underentreprenörer eller andra som vi står i kontakt med.

Har ni frågor angående detta är ni välkomna att söka oss via e-post.


sist uppdaterat 2018-05-24